Laryngologia

lek.med. Kazimiera Stalmach - Tyrak

Specjalizacja: 
specjalista otolaryngolog i alergolog

Absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie (obecnie: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) z 30-letnią praktyką zawodową. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie otolaryngologii odbyła w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego w Krakowie uzyskując w 1997r. roku tytuł specjalisty II stopnia. Następnie rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie alergologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem Prof. Edwarda Zawiszy, uzyskując w 2001r. tytuł specjalisty w dziedzinie alergologii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego Chirurgów Głowy i Szyi, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych kursach, szkoleniach i sympozjach.
Kazimiera Stalmach-Tyrak - ZnanyLekarz.pl