Immunologia

Konsultacje i zabiegi

W poradni immunologicznej oferujemy ocenę, diagnostykę i leczenie zaburzeń układu odpornościowego w przypadkach częstych infekcji dróg oddechowych, przewodu pokarmowego i in. ( niedobory odporności komórkowej i humoralnej).
Nasz specjalista immunolog zapewnia też diagnostykę, poradnictwo i leczenie zaburzeń autoimmunologicznych- chorób układowych tkanki łącznej (SLE, twardzina, MCTD, małopłytkowość autoimmunologiczna, niezróżnicowana choroba tkanki łącznej, zespół Sjogrena) oraz zaburzeń odporności związanych z obecnością nieprawidłowych autoprzeciwciał (ANA, ANCA).