Strefa wiedzy

Satysfakcja Pacjenta

Ankieta po wizycie w przychodni

Ankieta po wizycie w przychodni

Ankieta po wizycie w przychodni

Jak ocenia Pan/Pani pracę rejestracji przychodni


Jak ocenia Pan/Pani wizytę lekarską


Ogólna ocena przychodni

Proszę wpisać swoje spostrzeżenia i uwagi lub podzielić się komentarzem dotyczącym spraw, które pominęliśmy w naszych pytaniach, a chcielibyście Państwo anonimowo nam przekazać.


Reklamacje

Reklamacje i zastrzeżenia dotyczące działań SCM Gastromedica.
Jesteśmy otwarci na wszelkie sygnały i opinie naszych Pacjentów. Dlatego za jedną z naczelnych zasad uznajemy gotowość do aktywnego ich słuchania, wyrażającą się w umożliwieniu każdemu Pacjentowi szerokiego i wygodnego dostępu do przekazania zastrzeżeń i uwag dotyczących kontaktu z naszym Centrum.

Podstawowe zasady dotyczące reklamacji obowiązujące w SCM Gastromedica to:

  • każda, zarówno negatywna jak i pozytywna opinia lub reklamacja stanowi dla nas istotną wartość i jest traktowana jako wyraz zainteresowania i współpracy,
  • każda reklamacja jest rozpatrywana nie tylko pod kątem jej zgodności z obowiązującymi w SCM Gastromedica zasadami organizacji świadczenia usług, ale także jako wyraz oczekiwań Pacjentów co do tych zasad,
  • każdy pracownik ma obowiązek znać i realizować powyższe zasady i rozumieć znaczenie reklamacji w procesie usprawniania obsługi Pacjentów.

Dlatego przyjęliśmy, że:

  • za reklamację uznajemy każdą negatywną opinię, wyrażenie niezadowolenia lub oczekiwań innego przebiegu obsługi,
  • wyznaczone są terminy rozpatrywania reklamacji, które określają, że reklamacje obsługowe powinny być rozpatrzone w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, a reklamacje medyczne w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od czasu uzyskania wszystkich niezbędnych danych lub dokumentów,
  • każde zgłoszenie reklamacji jest rejestrowane, a rejestry służą systematycznie wykonywanym raportom analizującym źródła niezadowolenia,
  • wnioski z prowadzonych analiz kierowane są do niezwłocznego wdrożenia i przedstawiane Zarządowi,

Wszystkim Pacjentom korzystającym z naszych usług zapewniamy informację o przyjętych w SCM Gastromedica zasadach podejścia do reklamacji oraz możliwość złożenia reklamacji w dowolnej formie:

  • poprzez w przesłanie opisu sprawy mailem na adres : kontakt@gastromedica.pl
  • poprzez osobiste złożenie reklamacji w recepcji SCM Gastromedica z wykorzystaniem Formularza reklamacji udostępnionego przez pracownika recepcji lub w każdej innej pisemnej formie.