Strefa wiedzy

FAQ - Obsługa Pacjenta

Jak zarezerwować wizytę w SCM Gastromedica?

Przez internet
Wizytę można umówić za pośrednictwem kalendarza online dostępnego na www.gastromedica.pl. Aby skorzystać z tej opcji należy kliknąć w przycisk „rejestracja on-line” znajdujący się na górze strony głównej.
Kalendarze poszczególnych specjalistów znajdują się też w zakładkach każdej z poradni.

Przez telefon
Wizytę można zarezerwować kontaktując się z recepcją SCM Gastromedica w godz. 9:00-20:00 od poniedziałku do piątku.
Umawiając wizytę dla pacjenta małoletniego, należy  pamiętać, że dziecku w czasie wizyty powinien towarzyszyć opiekun prawny dziecka, który zgłaszając się na wizytę musi okazać swój dokument tożsamości ze zdjęciem.

Jak odwołać wizytę w SCM Gastromedica?

Wizytę można odwołać kontaktując się z recepcją SCM Gastromedica w godz. 9:00-20:00 od poniedziałku do piątku.
Jeżeli rezerwacja terminu była dokonana przez internet to Pacjent może ją odwołać klikając w przycisk „odwołaj wizytę”. Przycisk ten znajduje się w mailu , który Pacjent otrzymał jako potwierdzenie rezerwacji terminu.

Jakie formy płatności są dostępne w SCM Gastromedica?

W naszym Centrum Pacjent może płacić kartą lub gotówką.

W szczególnych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwa jest też płatność przelewem.

Czy można dokonać rezerwacji wizyty przez internet?

Tak, wizytę można umówić za pośrednictwem kalendarza online dostępnego na www.gastromedica.pl. Aby skorzystać z tej opcji należy kliknąć w przycisk „rejestracja on-line” znajdujący się na górze strony głównej. Kalendarze poszczególnych specjalistów znajdują się też w zakładkach każdej z poradni.

Gdzie mogę sprawdzić grafiki przyjęć lekarzy?

Godziny i dni przyjęć lekarzy można sprawdzić na stronie www.gastromedica.pl wybierając konkretnego specjalistę w zakładkach poszczególnych poradni.

Czy w przypadku spóźnienia zostanę przyjęty do lekarza?

W przypadku spóźnienia lekarz może zdecydować o skróceniu wizyty Pacjenta, przesunięciu jej w czasie lub odwołaniu. O realizacji bądź braku realizacji wizyty decyduje lekarz, do którego Pacjent był umówiony, ponieważ tylko on może stwierdzić, czy w skróconym czasie może wykonać wszystkie potrzebne czynności, gwarantujące odpowiednią jakość świadczenia medycznego.

Czy babcia lub inna osoba zamiast rodziców może przyjść z dzieckiem na konsultację lekarską?

Pacjenci do 18-go roku życia mogą skorzystać z konsultacji lekarskiej lub badań diagnostycznych jedynie w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. Jeżeli dziecko jest pod opieką opiekuna faktycznego, jest on zobowiązany do okazania pisemnego upoważnienia od przedstawiciela ustawowego. Wzór takiego upoważnienia jest dostępny w zakładce „ dokumenty do pobrania”.

Jakie dane są potrzebne do wystawienia zwolnienia L-4?

W celu usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny lekarz wystawia w formie elektronicznej zaświadczenie e-ZLA 

Do wystawienia takiego zaświadczenia (zwolnienia lekarskiego) niezbędne są dane: PESEL i NIP zakładu pracy. Jeżeli nie nadano numeru PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W przypadku, gdy jesteście Państwo jednocześnie zatrudnieni w więcej niż jednej firmie (bez względu na pełnioną funkcję i wymiar czasu pracy) należy poprosić o wystawienie zwolnienia dla każdego z pracodawców osobno podając NIP każdego z nich.

Elektroniczne zaświadczenie e-ZLA dedykowane jest wyłącznie dla pracowników pozostających w stosunku pracy.

Czy lekarz może odmówić wydania recepty na leki refundowane jeżeli Pacjent nie ma aktualnego dowodu ubezpieczenia?

Tak. Uprzejmie przypominamy, że lekarz ma prawo odmówić wydania recepty na leki refundowane w sytuacji jeśli Pacjent nie posiada dowodu aktualnego ubezpieczenia, którym jest każdy dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne.
W związku z powyższym prosimy o zabieranie na wizytę lekarską dowodu aktualnego ubezpieczenia.

Co jest niezbędne do uzyskania recepty na leki refundowane?

Do uzyskania recepty na leki refundowane konieczne jest potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków NFZ. Lekarze SCM Gastromedica mają dostęp do systemu weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców eWUŚ (portal „elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców - eWUŚ"). Do uzyskania recepty na leki refundowane wymagana jest pozytywna weryfikacja w systemie eWUŚ na podstawie numeru PESEL. Pacjenci, którzy nie będą widnieli w systemie eWUŚ jako ubezpieczeni, zostaną poproszeni o wypełnienie oświadczenia, że są objęci ubezpieczeniem. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji oraz ewentualnej odmowie Pacjenta wypełnienia oświadczenia o prawie do świadczeń, recepta zostaje wystawiona jako pełnopłatna. Weryfikacja w systemie eWUŚ jest ważna wyłącznie w dniu (dobie) świadczenia.

Jak dojechać do SCM Gastromedica?

Informacje ze wskazówkami jak dojechać do SCM Gastromedica znajdują się w zakładce „kontakt”.

Link do informacji o dojeździe: https://www.gastromedica.pl/kontakt

Gdzie zaparkować samochód i czy trzeba wykupić bilet postojowy w parkometrze?

Wjazd na teren osiedla Wiślane Tarasy, na którym znajduje się nasze Centrum jest możliwy tylko od Al.Pokoju. Zjeżdżając z Ronda Grzegórzeckiego w Aleję Pokoju należy skręcić w prawo zaraz za biurowcem PEKAO ("Błękitek") i następnie ponownie w prawo w ulicę Grzegórzecką. Za około 100 m skręcamy w lewo i wjeżdżamy na teren osiedla Wiślane Tarasy. Przy szlabanie wjazdowym znajduje się plac, na którym można zaparkować samochód. Można też parkować na terenie osiedla na wyznaczonych miejscach (kolor żółty). Istnieje też możliwość korzystania z ogólnodostępnych miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Grzegórzeckiej, co wiąże się z koniecznością wykupienia biletu parkingowego.

Jak zamówić dokumentację medyczną?

Dokumentacja medyczna może zostać zamówiona przez Pacjenta osobiście u pracownika recepcji SCM Gastromedica w godzinach otwarcia Centrum. Pacjenci, którzy zamówią dokumentację medyczną, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie jej odbioru. Pacjent zgłasza się po odbiór dokumentacji do recepcji SCM Gastromedica wraz z dokumentem tożsamości i wypełnionym wnioskiem, który można znaleźć w linku - Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Czy inna osoba może odebrać dokumentację medyczną w imieniu Pacjenta?

Pacjent może upoważnić osobę trzecią do odbioru dokumentacji. Osoba upoważniona zgłasza się po odbiór dokumentacji medycznej wraz z dokumentem tożsamości. Aby osoba trzecia mogła odebrać dokumentację, pacjent powinien złożyć upoważnienie stałe lub jednorazowe:

  • stałe – wypisywane na specjalnym druku przez Pacjenta dla osoby trzeciej w obecności pracownika recepcji SCM Gastromedica
  • jednorazowe - wypisywane przez Pacjenta dla osoby trzeciej. Wzór takiego upoważnienia jest dostępny w zakładce „dokumenty do pobrania”.