Ortopedia

Czynnik wzrostu PRP - osocze bogatopłytkowe

Osocze bogatopłytkowe  PRP (Platelet Rich Plasma) –to koncentrat o małej objętości, zawierający większą ilość płytek krwi Pacjenta. PRP zawiera i uwalnia różnorodne czynniki wzrostu i inne cytokiny, które indukują potencjał regeneracyjny kości i tkanek miękkich m.in. poprzez stymulację namnażania i różnicowania komórek. Jest coraz częściej stosowanym w ortopedii i medycynie sportowej produktem inżynierii tkankowej.
Zabiegi z wykorzystaniem PRP znajdują szerokie zastosowanie w ortopedii, m.in. w leczeniu takich schorzeń jak:
    • łokieć tenisisty,
    • łokieć golfisty,
    • opóźniony zrost kości,
    • ostrogi piętowe,
    • kolano skoczka,
    • zapalenie kaletki krętarza większego kości udowej,
    • uszkodzenia ścięgien i mięśni,
    • zwyrodnienie ścięgna Achillesa,
    • urazy i zmiany przeciążeniowe,
    • tendinopatie stożka rotatorów barku, zespół cieśni podbarkowej
Ogromną zaletą wyróżniającą zabiegi z użyciem osocza bogatopłytkowego jest wysokie bezpieczeństwo. O kwalifikacji pacjenta do zabiegu PRP decyduje każdorazowo badanie lekarskie. Podczas zabiegu pobierana jest własna krew pacjenta – oznacza to brak powikłań związanych z infekcją wirusami (np. wirusowym zapaleniem wątroby czy HIV) oraz brak reakcji uczuleniowych. Co istotne, także później pacjentowi podawany jest jego własny materiał biologiczny, a nie sztucznie otrzymana substancja.
PRP to zarazem metoda małoinwazyjna – zakłada jedynie iniekcje. Do chorego miejsca wprowadza się własne elementy morfotyczne pacjenta. Wykorzystuje się w ten sposób ogromny potencjał leczniczy drzemiący w ludzkiej krwi. Dzięki temu udaje się również zminimalizować czas rekonwalescencji.
Pomimo dużego bezpieczeństwa zabiegu, w nielicznych sytuacjach podawanie PRP jest niemożliwe. Przeciwwskazaniem do podania osocza bogatopłytkowego są m. in. choroby krwi, choroby nowotworowe, cukrzyca, opryszczka oraz aktywna infekcja.