Neurochirurgia

Konsultacje i zabiegi

W poradni neurochirurgicznej prowadzona jest diagnostyka neurochirurgiczna i leczenie chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.