Leczenie Bólu

prof. dr hab.n.med. Jan Dobrogowski

Specjalizacja: 
specjalista anestezjolog

Kierownik Zakładu Badania i Leczenia Bólu Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.
Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie. Jest członkiem International Association for the Study of Pain oraz European Pain Federation.
Jest specjalistą w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii, odbył staż w Wielkiej Brytanii, Szwecji , Holandii. Główne zainteresowania naukowe to znieczulenie miejscowe, leczenie bólu pooperacyjnego, patomechanizm bólu i leczenie bólu przewlekłego.
Jest autorem i współautorem ponad 230 prac naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz wystąpień na zjazdach naukowych. Jest autorem i współautorem w podręcznikach dotyczących bólu m.in. „Ból i jego leczenie”, „Farmakoterapia bólu”, „Kompendium leczenia bólu”.
Jest inicjatorem i kierownikiem Studiów Podyplomowych „Medycyna Bólu” organizowanych od 2007 roku przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego.
Wykładowca na kursach i studiach organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ oraz Komitet Europejskiej Edukacji w Anestezjologii (CEEA).
Członkostwo w towarzystwach naukowych:
•Polskie Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
•Międzynarodowe Stowarzyszenie Badania Bólu
•Europejska Federacja Oddziałów IASP (EFIC)

Jan Dobrogowski - ZnanyLekarz.pl