Leczenie Bólu

Konsultacje i zabiegi

Ból jest normalną reakcją organizmu, jednak gdy jest on długotrwały i nieustający wymaga odpowiedniego leczenia. W naszym Centrum Medycznym zajmujemy się leczeniem rożnego rodzaju stanów bólowych. W szczególności specjalizujemy się w leczeniu bóli neuralgicznych oraz neuropatycznych, których leczenie przyczynowe nie przynosi rezultatu lub jest z różnych przyczyn niemożliwe.

Zakres usług

•    Ostre stany bólowe występujące w zespole rwy kulszowej, rwy udowej oraz rwy barkowej
•    Bóle narządów ruchu w tym:  kostne, stawowe, mięśniowe i kręgosłupa
•    Bóle korzeniowe kończyn górnych i kończyn dolnych
•    Bóle neuralgiczne, neuropatyczne, nerwobóle
•    Bóle fantomowe
•    Bóle głowy, w tym migrenowe
•    Bóle pourazowe i pooperacyjne
•    Bóle spowodowane chorobą nowotworową

Metody leczenia bólu

•    Farmakoterapia
•    Metody niefarmakologiczne:
•    neuromodulacja
•    blokady obwodowe oraz centralne
•    akupunktura

Neuromodulacja

Metoda polegająca na pobudzeniu mechanizmów hamujących rozwój procesu bólowego. Można ją wykonywać nieinwazyjnie, przez skórę za pomocą elektrostymulacji nerwów, wibracji oraz akupunktury, lub inwazyjnie – bezpośrednia stymulacja  pobudzenia mechanizmów hamujących rozwój procesu odczuwania bólu oraz sznurów tylnych rdzenia kręgowego.

Blokady obwodowe oraz centralne

W przypadku bólów przewlekłych stosuje się miejscowe znieczulenie określonej grupy nerwów, nazywane także blokadą. Blokada centralna polega na podaniu leku wywołującego przerwanie przewodnictwa nerwowego oddziałującego na rdzeń kręgowy. Blokada obwodowa natomiast polega na podaniu leku powodującego znieczulenie miejsc w bezpośrednim sąsiedztwie nerwów, pni i splotów nerwowych. Dzięki temu w danym miejscu nie odczuwa się bólu, temperatury i dotyku.

Wyróżnia się: blokady diagnostyczne, prognostyczne, lecznicze.

•    Diagnostyczne – mają na celu określenie wszystkich miejsc pochodzenia bólu oraz dróg jego przewodzenia.
•    Prognostyczne – ich celem jest ustalenie wskazań oraz skuteczności  planowanych innych zabiegów, które mogą spowodować przejściowe lub trwałe uszkodzenie nerwów: neuroliza, termolezja, kriolezja, zabieg chirurgiczny. Niekiedy konieczne jest przeprowadzenie serii blokad.
•    Terapeutyczne – mają na celu zmniejszenie odczynu zapalnego oraz doznań bólowych a także ułatwienie terapii fizykalnej.

Działanie blokady to nie tylko usunięcie bólu, ale również  zmniejszenie stanu zapalnego, usunięcie skurczu bądź przykurczu mięśni powstałego na skutek urazu lub innych zaburzeń naczynioruchowych. Blokady można również stosować w przypadku uszkodzeń i wstrząsów urazowych, zakrzepach, ostrych i przewlekłych stanach zapalnych  oraz złamaniach kości.

Akupunktura

Technika, wywodząca się z medycyny wschodu, polegająca na uśmierzaniu bólu za pomocą nakłuć na ciele Pacjenta. Jest wysoce skuteczna w przypadku bólów głowy i twarzy oraz zespołów bólowych kręgosłupa.