Chirurgia

dr n.med. Tomasz Kowalczyk

Specjalizacja: 
specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkolenie specjalizacyjne w zakresie chirurgii ogólnej odbył w Oddziale chirurgii ogólnej, onkologicznej i gastroenterologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W 2015 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych. W 2017 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii onkologicznej. W latach 2015-2018 pracował w Oddziale chirurgii ogólnej i leczenia niewydolności przewodu pokarmowego oraz Oddziale chirurgii onkologicznej Szpitala im. Stanley Dudricka w Skawinie.
Do głównych zainteresowań zawodowych i naukowych należą chirurgia minimalnie inwazyjna, chirurgia onkologiczna, ultrasonografia, leczenie żywieniowe (dojelitowe i pozajelitowe) oraz opieka metaboliczna i żywieniowa w okresie okołooperacyjnym.
Swoje umiejętności chirurgiczne doskonalił na polskich i zagranicznych kongresach i kursach. Uczestniczył między innymi w kursie chirurgii przewodu pokarmowego w Davos oraz studiach podyplomowych w zakresie chirurgii laparoskopowej na Uniwersytecie w Strasburgu uzyskując certyfikat Francuskiego Towarzystwa Chirurgii Przewodu Pokarmowego w tym zakresie. Ukończył również kurs z zakresu chirurgii onkoplastycznej piersi Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO - Budapest) oraz kurs zaawansowanych technik operacyjnych w chirurgii laparoskopowej jelita grubego (IRCAD – Strasburg).
Wiedzę w zakresie leczenia żywieniowego oraz opieki metabolicznej w okresie okołooperacyjnym poszerzał na kursach i szkoleniach w Holandii, Austrii, Francji, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. W latach 2009 – 2011 uczestniczył w cyklu szkoleń w zakresie leczenia żywieniowego uzyskując Dyplom Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN) w zakresie żywienia klinicznego. W 2011 roku uzyskał Certyfikat Polskiej Szkoły Żywienia i Metabolizmu.
Tomasz Kowalczyk - ZnanyLekarz.pl